Presse

Kontakt

Anna Holm Heide

Kommunikasjonssjef

+47 482 19 802

heide@noisolation.com

Logos

No Isolations logo i farger skal kun bruke på hvit eller tilnærmet hvit bakgrunn (f.eks lys grå), og sørg for at kontrasten er god.

No Isolation color logo
No Isolation color logo

No Isolations hvite logo skal brukes på alle andre flater hvor det er enten bilde, film eller mørkere bakgrunn. Her må også kontrastene være tilfredstillende.

No Isolation white logo
No Isolation white logo

Bilder

Karen Copy
Karen, CEO
 
Av1 Front Normal Copy
AV1 front, neutral
 
Av1 Front Happy Copy
AV1 front, happy
 
Av1 Back Copy
AV1 back
 
Av1 1 Copy
AV1 in class ( Estera Kluczenko)
 
Av1 2 Copy
AV1 reading ( Estera Kluczenko)
 
Av1 3 Copy
AV1 in schoolyard ( Estera Kluczenko)
 
Av1 4 Copy
AV1 in group work ( Estera Kluczenko)
 
Av1 5 Copy
AV1 in couch ( Estera Kluczenko)
 
Av1 6 Copy
AV1 in school lesson ( Estera Kluczenko)
 
Komp 1 Copy
KOMP front
 
Komp 2 Copy
KOMP back
 
Komp 3 Copy
KOMP Lucas
 
Komp 4 Copy
KOMP Sofie
 
Komp 5 Copy
KOMP Jacob
 
Komp 6 Copy
KOMP Nora
 
Komp 7 Copy
KOMP Oliver
 
Komp 8 Copy
KOMP Emma
 
Tante Randi Komp 1 Copy
KOMP 1 ( Estera Kluczenko)
 
Tante Randi Komp 2 Copy
KOMP 2 ( Estera Kluczenko)
 
Tante Randi Komp 3 Copy
KOMP 3 ( Estera Kluczenko)
 
Tante Randi Komp 4 Copy
KOMP 4 ( Estera Kluczenko)
 
Tante Randi Komp 5 Copy
KOMP 5 ( Estera Kluczenko)
 
Tante Randi Komp 6 Copy
KOMP 6 ( Estera Kluczenko)