Integritetspolicy

  No Isolation's Integritetspolicy

  Denna policy förklarar hur vi samlar och behandlar personlig data från våra kunder och användare av våra produkter och tjänster. Alla referenser till “vi” och “dem” refererar till det norska företaget No Isolation AS och dess dotterbolag inom Europeiska Unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Skulle du ha några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på contact@noisolation.com.

  Våra produkter och tjänster innefattar bland andra videoöverföring. All videoöverföring som går genom våra produkter och tjänster är krypterat och otillgänglig för alla utom personerna på var sin sida av överföringen. Datan är endast lagrad tillfälligt och raderas omgående efter att överföringen är avslutad. För KOMP, behandlar vi även bilder och meddelanden. Dessa bilder och meddelanden är säkert lagrade i molnet, endast tillgängliga för teknisk personal som jobbar under strikta förpliktelser.

  Förutom data som överförs via videoströmmar samlar vi in kunddata, användarprofildata och kontaktuppgifter från alla som har begärt information från oss. Nedan beskriver vi i detalj vilken typ av data vi samlar in, hur vi behandlar den och vad dina rättigheter är.

  Information vi samlar in och hur vi använder din information

  Kunddata

  När du sluter ett abonnemangsavtal med oss eller köper en produkt från vår hemsida samlar vi in följande uppgifter om dig:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-mailadress
  • Leverans address
  • Betalingsdetaljer

  Informationen lagras under hela avtalet för att hantera den kundrelation vi har med dig. Vi kan fortsätta lagra informationen efter avtalets slut av följande skäl:

  • Bokföring (enligt norsk lag måste vi lagra bokföringsinformation i fem år)
  • Ta in eventuella utestående belopp (ifall du fortfarande är skyldig oss pengar efter att avtalet gått ut)
  • Försvara juridiska påståenden (ifall vi är i tvist om avtalets rättigheter eller skyldigheter)

  KOMP

  Användardata

  Alla KOMP-appanvändare registreras med en användarprofil. Du uppmanas att lämna följande information:

  • Profilbild
  • Användarnamn
  • Telefonnummer

  Denna information används för att identifiera dig på KOMP enheten (när du startar ett videosamtal), och är tillgängligt för alla app-användare kopplade till samma KOMP som du. Det är även tillgängligt för No Isolation genom vårt interna CRM system för support och säkerhetsskäl.
  Din data raderas när du stänger ner din användarprofil eller om KOMP enheten är återställd (om enheten är registrerad på en ny kund eller returneras till oss).

  AV1

  Ingen personlig data behövs för att använda AV1 appen. Om du vill kontakta vårt support team efter våra öppettider får du möjligheten att ge oss din e-mailadress så att vi kan kontakta dig nästa dag.

  Loggdata

  Vi samlar in följande loggdata när du använder AV1 för att kunna erbjuda teknisk support, ge proaktivt stöd, säkerställa korrekt fakturering och behålla korrekt informationssäkerhet:

  • Videoströmning varaktighet och kvalitet
  • Datum och tid för videoströmning
  • WiFi nätverksinformation
  • Anslutningsstyrka
  • Mobilt nätverksinformation

  AV1 enheten är inte registrerad på användaren, utan på kunden till enheten. Därmed är loggdatan inte spårbar till den individuella användaren av enheten, som barn. Loggdatan kan vara associerad med kunden om enheten är registrerad på kunden. Endast teknisk personal som arbetar med strikta förpliktelser om sekretess har tillgång till ovan nämnda kategorier av uppgifter. Loggdatan ges aldrig till en tredje part om det inte krävs enligt lag.

  Vårt Admin-verktyg

  Om du är kund som (vanligtvis) har mer än en produkt att hantera, kan du välja att använda vårt Admin-verktyg, där du kan organisera och se statusen för dina produkter. Vi erbjuder detta så att du själv kan hantera dina produkter. Om du vill ha ett databehandlingsavtal för vårt Admin-verktyg, är du välkommen att kontakta oss.

  För att få tillgång till Admin-verktyget uppmanas du att lämna:

  • E-mailadress
  • Namn
  • Address

  Prenumerationer på väntelistor, nyhetsbrev och begäran om information

  Om du kontaktar oss eller prenumererar på en väntelista eller ett nyhetsbrev samlar vi in följande data:

  • Prenumeration på väntelista: plats (hemland) och e-mailadress
  • Prenumeration på nyhetsbrev: e-mailadress
  • Chat: du kan chatta med oss utan att uppge någon personlig information, men du kan ge oss din e-mailadress så att vi kan kontakta dig igen
  • E-mail kontakt: om du kontaktar oss via e-mail sparar vi korrespondensen för att kunna besvara din förfråga.

  Vi behöver ditt samtycke för att behålla dig på vår väntelista och nyhetsbrev prenumeration. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vara på sådana listor och vi kommer då på motsvarande sätt ta bort dina personuppgifter. Chatt och e-mailkorrespondens sparas i 1 (ett) år uti det fall att du kontaktar oss igen med en liknande förfrågan. Du kan när som helst begära att vi tar bort sådana uppgifter om du vill.

  Om du är kund erhåller vi rätten att behålla chattloggarna och e-mailkorrespondensen så länge du är en aktiv kund för att ge dig bästa möjliga kundsupport. Informationen kan också vara nödvändig att behålla i förhållande till kundklagomål eller returer. Du kan begära att vi raderar chattloggar och e-mailkorrespondens. Vi kommer att se över din förfråga. Om vi beslutar oss för att att behålla dina uppgifter kommer vi att förklara våra skäl för att göra det i god tid.

  Dina rättigheter som registrerad

  Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att besvara dem inom rimlig tid. Du kan också begära oss att:

  • Förse dig med alla de personuppgifter vi har lagrat om dig
  • Rätta eventuella fel i de personuppgifter som vi har lagrat om dig
  • Ta bort personuppgifter vi har lagrat om dig om vi inte längre har en laglig anledning att behålla den.

  Du kan när som helst lämna ett klagomål till myndigheterna i ditt land om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

  Våra dataprocessorer

  I det här avsnittet beskrivs våra dataprocessorer och de tjänster vi använder.

  No Isolation använder följande processorer:

  • Twilio Inc. for hosting a TURN server (relay server) som tillgodoser kommunikationen mellan AV1 och den tillhörande användaren (appen). För KOMP används Twilio även för att skicka SMS som tillåter användaren att få tillgång till tjänsten.
  • Amazon Web Services Inc. cloud baserad server för lagring av systemdata inklusive kunddata.
  • Mongo DB Inc. för lagring av systemdata inklusive kunddata.
  • Functional Software Inc. (Sentry) för logging av fel/händelser. Används för att överse felaktigheter som uppstår i våra system och/eller appar.
  • Wildbit llc. (Postmark) för att skicka e-mail till kunder (som beställnings-/betalningsbekräftelse).
  • Digital Ocean, Inc. cloud baserad server som diagnostiserar problem med AV1.
  • Zendesk, Inc., för kundsupport i appen.

  Överföring av personligdata utanför EU/EEA

  No Isolation kan använda följande processor utanför EU / EES, enligt den rättsliga grunden som beskrivs nedan:

  • Twilio Inc. Prosessen sker i USA. Den rättsliga grunden för denna överföring är Privacy Shield, där sub-processorn är certifierad.
  • Amazon Web Services Inc. Prosessen sker i EU/EEA.
  • Mongo DB Inc. Processen sker i EU/EEA och sub-processorn är certifierad under Privacy Shield Framework.
  • Functional Software Inc. (Sentry). Prosessen sker i USA. Den lagliga basen för överföringen är Privacy Shield,där sub-processorn är certifierad.
  • Wildbit llc. (Postmark) Processen sker i USA. Den lagliga basen för överföringen är Privacy Shield,där sub-processorn är certifierad.
  • Digital Ocean, Inc. Processen sker i USA. Den lagliga basen för överföringen är Privacy Shield,där sub-processorn är certifierad.
  • Zendesk, Inc. Processen sker i EU/EEA och sub-processorn är certifierad under Privacy Shield Framework.

  Säkerhetsinformation

  No Isolation har strikta strategier för datasäkerhet, inklusive, men inte begränsat till, strikt åtkomst till tillgänglighet, tvåfaktorsautentisering och fysiska, kontraktsmässiga och digitala skydd för våra data. Vi delar aldrig din personliga information med en tredje part som inte nämns i vår sekretesspolicy eller användarvillkor, om du inte ger ditt uttryckliga samtycke.

  Senast uppdaterad: 25 maj 2018